Hebben volwassenen echt tetanus-boosterschoten nodig? – Harvard Health Blog


Als u het afgelopen decennium geen tetanus-boosterschot heeft gehad, kan uw arts aanbevelen om er een te krijgen. Veel mensen zien een tetanus-injectie als iets dat je alleen nodig hebt als je op een roestige spijker stapt. Maar zelfs als er geen prikwond is, wordt dit vaccin ten minste om de 10 jaar aanbevolen voor alle volwassenen. Maar waarom? Een groep onderzoekers vroeg zich onlangs af of je tetanusvaccins regelmatig moet herhalen.

Wat is een tetanus-booster?

Boosterschoten zijn herhaalde vaccinaties die u ontvangt na uw eerste reeks immunisaties als kind. Bescherming tegen bepaalde vaccins kan in de loop van de tijd afnemen, daarom adviseren artsen boosters. Het tetanusvaccin is echter niet alleen voor tetanus. Het is gebundeld met een vaccin tegen difterie en soms met een vaccin tegen kinkhoest (de bacterie die kinkhoest veroorzaakt).

Wat zijn tetanus en difterie?

Tetanus en difterie zijn zeldzame maar ernstige ziekten die bij geïnfecteerden ernstige complicaties kunnen veroorzaken.

Tetanus, ook wel bekend als 'lockjaw', is een infectie die wordt veroorzaakt door een soort bacterie die wordt genoemd Clostridium tetani. Wanneer deze bacterie het lichaam binnendringt, kan het een gif produceren dat leidt tot pijnlijke spierverstrakking en stijfheid. In ernstige gevallen kan dit leiden tot ademhalingsproblemen, toevallen en overlijden. Tetanus verspreidt zich niet van persoon tot persoon. Meestal komt het het lichaam binnen via besmette breuken in de huid – bijvoorbeeld door op een nagel te stappen waar de bacteriën op zitten. Er zijn elk jaar ongeveer 30 gevallen van tetanus in de VS gemeld. Deze gevallen komen bijna altijd voor bij volwassen patiënten die nog nooit een tetanusvaccin hebben gekregen, of bij volwassenen die niet op de hoogte zijn geweest van hun 10-jarige boosterschoten.

Difterie is een bacteriële infectie die wordt veroorzaakt door een soort bacterie die wordt genoemd Corynebacterium difteriae. Difterie kan een dikke laag op de achterkant van de keel veroorzaken en kan leiden tot ademhalingsmoeilijkheden, verlamming of overlijden. Het verspreidt zich meestal van persoon tot persoon. Er zijn de afgelopen 10 jaar minder dan vijf gevallen gemeld aan de CDC.

Wat zijn de huidige vaccinaanbevelingen?

De Centers for Disease Control and Prevention (CDC) beveelt tetanusvaccins aan voor mensen van alle leeftijden. Adolescenten en volwassenen krijgen de Td- of Tdap-vaccins. Deze vaccins beschermen meer dan 95% van de mensen gedurende ongeveer 10 jaar tegen ziekten. Momenteel beveelt de CDC-adviescommissie voor immunisatiepraktijken elke 10 jaar een booster-injectie aan. Letsel of wondbehandeling en zwangerschap kunnen dit schema beïnvloeden.

Wat suggereert de nieuwe studie over tetanus-boosters?

Een recent artikel dat in het tijdschrift is gepubliceerd Klinische infectieziekten suggereerde dat tetanus- en difterie-boostervaccins niet nodig zijn voor volwassenen die hun vaccinatieserie voor kinderen hebben afgerond. Dit advies sluit aan bij de huidige aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De onderzoekers beoordeelden WHO-gegevens van 31 Noord-Amerikaanse en Europese landen tussen 2001 en 2016, wat neerkomt op 11 miljard persoonsjaren. (Persoonjaren is een meting die het aantal mensen in het onderzoek weergeeft, vermenigvuldigd met het aantal gevolgde jaren). Na het vergelijken van de incidentie van tetanus en difterie, vonden ze geen significant verschil in ziektecijfers in landen die volwassenen nodig hebben om booster-shots te krijgen in vergelijking met landen die dat niet doen. Op basis hiervan suggereren de auteurs dat vaccinatie alleen bij kinderen voldoende beschermt tegen tetanus en difterie zonder boosterschoten.

Dus wat moet je doen?

De vraag of er lopende boostervaccins moeten zijn, is ingewikkelder dan kijken naar de frequentie van een ziekte. De conclusies van dit onderzoek richten zich op het gebrek aan verandering in de incidentie van tetanus of difterie in landen die routinematig kinderen vaccineren. Andere factoren zijn echter van invloed op het aantal gevallen, zoals de totale hoeveelheid bacteriën in de omgeving of wondbeheer en hygiënemaatregelen.

De immuniteit van antilichamen tegen tetanus en difterie kan vele jaren aanhouden. Na verloop van tijd nemen de antilichaamspiegels echter af. We weten dat zelfs als er antilichamen aanwezig zijn, lage niveaus mogelijk niet altijd beschermend zijn. Hoewel deze studie goed is uitgevoerd en enkele belangrijke vragen oproept, zijn verdere studies nodig om te onderzoeken of een vaccinatieserie voor kinderen levenslange bescherming biedt zonder herhaalde herhaalde boosters voor volwassenen.

Hoewel het zelden voorkomt, kunnen mensen toch tetanus krijgen en ernstige of dodelijke effecten ervaren. Er is geen remedie voor tetanus en geen definitief bewijs dat u levenslange immuniteit zult hebben met alleen vaccinaties voor kinderen. Dus voorlopig blijft de CDC elke 10 jaar boostervaccins aanbevelen om uw immuunsysteem te helpen beschermen tegen deze infecties. Als u vragen heeft over het tetanus- en difterievaccin, neem dan contact op met uw arts.