Jonge geest weerbaar maken tegen rampen – Harvard Health Blog


Als kinderarts en ouder denk ik vaak na over wat ik zou doen om mijn kinderen te beschermen als we werden getroffen door een storm zoals orkaan Dorian, die hele steden op de Bahama's tot puin reduceerde. Of door een natuurbrand, zoals het kampvuur dat de stad Paradise, Californië tot op de grond heeft platgebrand. Of hoe we zouden omgaan met de recordbrekende regens van dit jaar die tientallen steden in het stroomgebied van de Mississippi overspoelden.

Dit soort rampen – die mogelijk gevaarlijker worden door klimaatverandering – kunnen het lichaam van een kind rechtstreeks schaden. Maar wat minder goed wordt gewaardeerd, is hoe ze de geest van onze kinderen kunnen schaden, en hoe deze schade kan leiden tot een slechtere gezondheid in het leven van onze kinderen. Gelukkig kunnen we acties ondernemen om veerkracht op te bouwen in onze kinderen en in onze gemeenschappen voordat een ramp toeslaat, die hen kan helpen het trauma van het leven doorheen te beschermen.

Hoe kunnen kinderen een natuurramp ervaren?

We kunnen concrete stappen ondernemen om onze huizen en gezinnen te beschermen tegen de dreigende risico's die gepaard gaan met natuurrampen. Maar zelfs als onze huizen gespaard blijven en we genoeg voedsel, water en back-upkracht hebben om onze gezinnen veilig te houden, kan een kind dat een grote ramp doormaakt, aanhoudende gezondheidseffecten hebben die in het begin misschien moeilijk te zien zijn.

Dus, stel je voor een moment het gevoel van verlies – en instabiliteit – voor dat een kind kan voelen wanneer ze na een ramp naar huis terugkeren. Hun gemeenschap is niet degene die ze een paar dagen eerder kenden. Hun school, de huizen van vrienden en familie, de plaatsen waar ze vroeger speelden, zijn misschien allemaal verdwenen. Geen van deze verliezen kan zo verontrustend zijn als het vinden van hun huis vernietigd, of leren dat een geliefde is overleden.

Trauma door orkanen, bosbranden en overstromingen kan op de lange termijn gevolgen hebben voor de geestelijke gezondheid van kinderen. Onderzoekers hebben ontdekt dat kinderen die deze natuurrampen ervaren, last kunnen hebben van aanhoudende angstgevoelens, depressie en posttraumatische stressstoornis (PTSS) (zie ook hier en hier). Zoals veel gezinnen leren, kunnen post-ramp tekenen van PTSS bij kinderen terugkerende verontrustende dromen, verlatingsangst en fysieke reacties zoals hoofdpijn en buikpijn omvatten.

En ze kunnen ook op andere manieren gevaar lopen voor een slechtere gezondheid.

Wat zijn ongewenste voorvallen in de kindertijd en hoe beïnvloeden ze de gezondheid?

Negatieve gebeurtenissen in de kindertijd (of ACE's) verwijzen naar een reeks traumatische gebeurtenissen, zoals:

  • fysiek misbruik of verwaarlozing
  • ouderlijke geestesziekte
  • scheiden
  • blootstelling aan geweld
  • leven door een natuurramp.

ACE's kunnen leiden tot toxische stress, die kan optreden wanneer een kind veel bijwerkingen moet doorstaan ​​en onvoldoende beschermende buffers heeft. Het herhaaldelijk of langdurig activeren van de stressreactie van een kind kan de hersenarchitectuur veranderen. Het beïnvloedt ook de ontwikkeling van andere organen, met gevolgen voor de gezondheid die zich uitstrekken tot in de volwassenheid, waaronder een hoger percentage middelengebruik, ongewenste zwangerschappen, kanker en HIV.

Hoe kunnen we kinderen helpen bij het opbouwen van beschermende veerkracht?

Maar we kunnen kinderen bufferen tegen ACE's en de giftige stress die slechtere gezondheidsresultaten veroorzaakt. Een van de krachtigste krachten om schade door giftige stress te voorkomen, is bijvoorbeeld een ondersteunende volwassene in het leven van een kind. Veel andere acties kunnen de veerkracht versterken door hen te helpen vertrouwen te hebben in hun vermogen om zich aan te passen aan verandering. Dit kan alles omvatten, van het bevorderen van gezond nemen van risico's en het aanmoedigen van kinderen om dingen te doen die buiten hun comfortzone liggen, tot het modelleren van doorzettingsvermogen in geval van tegenspoed door volwassenen. Verschillende praktische handleidingen voor ouders over het opbouwen van weerbaarheid tegen ACE's en toxische stress zijn verkrijgbaar bij vertrouwde autoriteiten zoals de American Psychological Association en de American Academy of Pediatrics.

Met de juiste hulpmiddelen kunnen onder andere ouders, leerkrachten, coaches en religieuze leiders bijdragen aan het opbouwen van de veerkracht van een kind. Dat geldt ook voor gemeenschappen en lokale overheden. Toegang tot hoogwaardig vroeg onderwijs, misdaadpreventie, professionele ontwikkeling voor leerkrachten, coaching door ouders bij het reageren op de emoties van kinderen, betere parken en speeltuinen, en mogelijk zelfs verhoogde blootstelling aan groene ruimte kunnen allemaal investeringen zijn die levenslange uitbetalingen opleveren door kinderen te bufferen tegen giftige stoffen spanning.

Met oogstrelende rampen in de klimaatverandering die zich voor onze ogen ontvouwen, mogen we de soms moeilijker te zien effecten niet missen die kunnen optreden en aanhouden lang nadat de stormen en branden voorbij zijn. We moeten doen wat we kunnen om onszelf en onze gemeenschappen voor te bereiden, om onze kinderen sterker en veerkrachtiger te maken.