Lasmiditan: nieuwe eersteklas medicamenteuze behandeling goedgekeurd voor migraine – Harvard Health Blog


Migraine is een enorm medisch probleem, goed voor de helft van de handicap veroorzaakt door alle neurologische aandoeningen wereldwijd. Het medicijn sumatriptan (Imitrex) staat bekend om de behandeling van een migraine-aanval. Sumatriptan maakt deel uit van een groep medicijnen die bekend staan ​​als de triptanen.

Triptan-medicijnen worden al meer dan 20 jaar gebruikt en zijn zeer effectief voor de acute behandeling van hoofdpijn (verlichten van migraine die al aan de gang is). Maar ze hebben ook beperkingen; triptanen kunnen tijdelijke vernauwing van bloedvaten in het hart en elders veroorzaken, wat kan leiden tot bijwerkingen, zoals pijn op de borst of benauwdheid of kortademigheid, die soms ernstig kunnen zijn.

Een medicijn dat net zo goed werkte als een triptan, maar zonder dezelfde gebruiksbeperkingen (voor patiënten met een eerdere hartaanval, angina of die met andere vaataandoeningen) als de triptanen, zou een welkome aanvulling zijn. Voer lasmiditan (Reyvow) in, die werkt zonder dat bloedvaten vernauwen.

Hoe werkt lasmiditan?

Lasmiditan is de eerste van een nieuwe groep geneesmiddelen tegen hoofdpijn die de "ditans" worden genoemd. Net als de triptanen kan lasmiditan een aantal processen blokkeren die leiden tot de ontwikkeling van een volledig ontwikkelde hoofdpijn. Genomen bij het eerste teken dat een migraine begint, kan het de ontwikkeling van de hoofdpijn stoppen en de patiënt weer normaal laten functioneren.

Klinische studies hebben aangetoond dat een significant groter aantal patiënten hoofdpijnvrij is na twee uur met lasmiditan vergeleken met placebo. De belangrijkste bijwerkingen die in deze onderzoeken werden opgemerkt, waren duizeligheid en slaperigheid. Deze effecten hangen waarschijnlijk samen met het feit dat dit medicijn in de hersenen terechtkomt en werkt (triptanen niet).

Hoe lasmiditan werkt, vereist een beetje uitleg. Op een bepaald moment werd gedacht dat migraine het gevolg was van abnormale verwijding of verwijding van de bloedvaten in het hoofd. Een zoektocht naar medicijnen die dit proces zouden kunnen blokkeren, door vernauwing van bloedvaten (vernauwing), leidde tot de ontwikkeling van sumatriptan.

Er werd gedacht dat Sumatriptan een bloedvatvernauwend medicijn was dat gericht was op serotoninereceptoren (die deel uitmaken van het pad dat migraine-pijn veroorzaakt) in de bloedvaten en elders, en de ontwikkeling van hoofdpijn blokkeerde. Maar het bleek dat het hoofdpijnvoordeel niet afhankelijk was van de vernauwing van de bloedvaten. Verrassend genoeg was het voordeel waarschijnlijk te wijten aan de werking van de triptan op andere serotonine-receptoren.

Dit bracht onderzoekers ertoe om een ​​medicijn te zoeken dat alleen werkte op deze andere serotoninereceptorplaatsen, die mogelijk hoofdpijn konden blokkeren zonder vatvernauwing te veroorzaken. Deze zoektocht leidde tot de ontwikkeling van lasmiditan.

Lasmiditan werkt op een specifiek type serotoninereceptor die niet op bloedvaten wordt gevonden, maar op zenuwen die verantwoordelijk zijn voor het overbrengen van hoofdpijn. Deze zenuwen bevinden zich zowel in de hersenen zelf als in de schedel, maar buiten de hersenen. Bij het testen lijkt lasmiditan hoofdpijn te blokkeren zonder enig effect op de bloedvaten.

FDA keurt lasmiditan goed om migraine te behandelen

De FDA heeft onlangs lasmiditan goedgekeurd en zou binnenkort beschikbaar moeten zijn in verschillende doseringen in pilvorm voor de behandeling van een migraine-aanval. Lasmiditan mag niet meer dan eenmaal per dag en niet meer dan vier keer per maand worden gebruikt. Vanwege de mogelijke bijwerkingen – duizeligheid en slaperigheid – mogen patiënten gedurende acht uur na gebruik niet autorijden of andere activiteiten uitvoeren waarvoor mentale alertheid vereist is. Dierstudies suggereren dat lasmiditan mogelijk niet veilig is tijdens de zwangerschap en daarom moet worden vermeden door vrouwen die zwanger zijn of zwanger kunnen worden.

Gezien de beperkingen kan dit medicijn een keuze zijn voor niet-zwangere patiënten die geen triptanen kunnen nemen en aan het einde van de dag hoofdpijn willen behandelen wanneer ze naar bed gaan, of wanneer de gebruikelijke behandeling van hoofdpijn een periode van slaap omvat.

Nieuw medicijn betekent meer begrip van hoofdpijn

De ontwikkeling van lasmiditan betekent een groter wetenschappelijk inzicht in het probleem van hoofdpijn. Naarmate onze kennis zich ontwikkelt, kunnen we specifiekere en effectievere behandelingen ontwikkelen.

Het is moeilijk om op dit punt precies te weten waar lasmiditan past in het algemene beheer van migraine. Of we op het punt staan ​​een hele nieuwe groep 'ditan'-medicijnen te ontwikkelen, zal deels worden bepaald door hoe goed dit eerste groepslid wordt geaccepteerd en hoe nuttig het in de echte wereld blijkt te zijn.