Vestibulaire migraine: vooruitgang bij het zoeken naar behandelingen – Harvard Health Blog


Bijna 15% van de wereldbevolking heeft migraine, een aandoening waarbij matige tot ernstige hoofdpijn wordt geassocieerd met neurologische afwijkingen zoals visuele disfunctie, lichtgevoeligheid, spraakstoornissen, misselijkheid, braken of duizeligheid. Hoewel we nu veel opties hebben om de hoofdpijn geassocieerd met migraine te behandelen, zijn we vaak hulpeloos bij het behandelen van deze andere bijbehorende neurologische symptomen.

Een van de meest hinderlijke neurologische symptomen die patiënten melden, is duizeligheid of duizeligheid geassocieerd met migraine, een aandoening die we vestibulaire migraine noemen en waarbij patiënten het gevoel hebben dat zij, of de omgeving om hen heen, draait. Momenteel hebben we geen adequate behandeling voor vestibulaire migraine.

Wat is vestibulaire migraine?

Vestibulaire migraine wordt vaak gediagnosticeerd wanneer duizeligheid optreedt tijdens een migrainehoofdpijn, of kort ervoor of erna. Het blijft onduidelijk wat precies vestibulaire migraine veroorzaakt, maar een hypothese is dat neurale verbindingen tussen de sensorische systemen, die hoofdpijn verwerken, en de vestibulaire systemen, die een gevoel van ruimtelijk bewustzijn en evenwicht vestigen, tijdens een migraine-aanval kunnen communiceren.

Behandelingsopties voor vestibulaire migraine zijn extreem beperkt, dus de huidige behandeling is vooral gericht op het verminderen van de frequentie van migraine-aanvallen.

Vagale zenuwstimulatie kan migraine-geassocieerde duizeligheid verminderen

Opkomend onderzoek suggereert dat een nieuwe toepassing van een bestaande behandeling wellicht veelbelovend is. De behandeling, niet-invasieve VNS (nVNS) genoemd, omvat het plaatsen van een klein handapparaat over uw nek om een ​​korte elektrische puls af te geven om uw nervus vagus te activeren. De nervus vagus is een lange zenuw die via uw nek uit uw hersenstam afdaalt en alle organen in uw lichaam reguleert, inclusief uw hartslag, darmmotiliteit en humeur. Elektrische stimulatie van de nervus vagus wordt gebruikt om zowel epilepsie als depressie te behandelen. En er zijn aanwijzingen dat nVNS effectief migrainehoofdpijn kan behandelen, evenals duizeligheid niet geassocieerd met migraine.

Een recente studie gepubliceerd in het tijdschrift Neurologie getest of nVNS kan worden gebruikt om duizeligheidssymptomen te behandelen bij migraine-patiënten. De studie wees uit dat 13 van de 14 migraine-patiënten die nVNS gebruikten, een significante verbetering meldden in de vestibulaire symptomen die zich voordeden tijdens een migraine-aanval. De enige bijwerking die met deze behandeling werd opgemerkt, was een licht trekkend gevoel in de nek tijdens de elektrische puls. Deze resultaten zijn consistent met meerdere eerdere onderzoeken die aantonen dat nVNS veilig is.

Het is belangrijk op te merken dat een controlegroep niet in dit onderzoek was opgenomen, dus het is onduidelijk in hoeverre vestibulaire verbetering te wijten was aan nVNS zelf, of aan een combinatie van nVNS en een placebo-effect. Desalniettemin biedt deze studie spannende vroege gegevens dat nVNS een effectieve behandeling kan zijn voor vestibulaire symptomen geassocieerd met migraine en in de toekomst grotere gecontroleerde onderzoeken zou moeten veroorzaken.

Waar we nu zijn

Omdat er weinig behandelingsopties beschikbaar zijn voor vestibulaire symptomen geassocieerd met migraine, is er grote opwinding over de mogelijkheid om nVNS te gebruiken om deze symptomen op een veilige, niet-invasieve manier te behandelen. Meer onderzoek is nodig voordat nVNS kan worden aanbevolen als een effectieve behandeling voor vestibulaire migraine, maar de veelbelovende resultaten en afwezigheid van zorgwekkende bijwerkingen bieden nieuwe hoop aan migraine-patiënten.