Zwanger en bezorgd over het nieuwe coronavirus? – Harvard Health Blog


COVID-19, de ziekte veroorzaakt door een nieuw coronavirus, heeft zich snel wereldwijd verspreid. De Wereldgezondheidsorganisatie bestempelde onlangs COVID-19 als een pandemie. Veel van mijn zwangere patiënten hebben hun bezorgdheid geuit, zowel voor zichzelf als voor hun baby's, over de impact van COVID-19 op hun gezondheid. Om veelgestelde vragen over zwangerschap en het nieuwe coronavirus te beantwoorden, werk ik samen met mijn man, een specialist in infectieziekten en internist. Samen hebben we de uiterst beperkte gegevens beoordeeld die hieronder beschikbaar zijn om op bewijs gebaseerde antwoorden te geven.

Zwangerschap en het nieuwe coronavirus

Zoals u waarschijnlijk weet, verspreidt het virus zich via ademhalingsdruppeltjes die de lucht in worden gestuurd wanneer een persoon met COVID-19 hoest of niest. Het kan zich ook verspreiden wanneer iemand een door een persoon besmet oppervlak aanraakt.

Wat kan ik doen om mezelf te beschermen tegen het vangen van het nieuwe coronavirus?

De belangrijkste stap is het beoefenen van een uitstekende handhygiëne door de handen regelmatig gedurende 20 seconden met water en zeep te wassen. Raak uw ogen, mond en neus niet aan. Je moet ook grote bijeenkomsten vermijden. Sociale afstand is belangrijk om de verspreiding van het virus te beperken. Als u een lichte hoest of verkoudheid heeft, blijf dan thuis en beperk de blootstelling aan andere mensen. Nies en hoest in een weefsel dat je onmiddellijk weggooit, of in je elleboog, om te voorkomen dat anderen ziek worden. Hydratatie en voldoende rust zijn ook belangrijk om de gezondheid van uw immuunsysteem te behouden.

Wat is mijn risico om als zwangere vrouw erg ziek te worden van COVID-19?

Aangezien dit een nieuw virus is, is er weinig bekend over de gevolgen voor zwangere vrouwen. Op dit moment denken experts dat zwangere vrouwen net zo waarschijnlijk, of waarschijnlijker, dan het grote publiek symptomen zullen ontwikkelen als ze besmet zijn met het nieuwe coronavirus. De huidige informatie suggereert dat de symptomen waarschijnlijk licht tot matig zijn, zoals geldt voor vrouwen (en mannen) in deze leeftijdscategorie die niet zwanger zijn.

Als ik zwanger ben en COVID-19 heb, verhoogt dit dan het risico op een miskraam of andere complicaties?

Volgens de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) lijkt er geen verhoogd risico op een miskraam of andere complicaties zoals foetale misvormingen voor zwangere vrouwen die besmet zijn met COVID-19. Op basis van gegevens van andere coronavirussen, zoals SARS en MERS, merkt het American College of Obstetricians and Gynaecologists op dat zwangere vrouwen die COVID-19 krijgen, mogelijk een hoger risico lopen op sommige complicaties, zoals vroeggeboorte, maar de gegevens zijn uiterst beperkt en de infectie is mogelijk niet de directe oorzaak van vroeggeboorte.

Als ik ziek word van het nieuwe coronavirus, wat is dan het risico om het virus door te geven aan mijn foetus of pasgeborene?

Een onderzoek onder negen zwangere vrouwen die besmet waren met COVID-19 en symptomen hadden, toonde aan dat geen van hun baby's door het virus was aangetast. Het virus was niet aanwezig in vruchtwater, de keel van de baby of in de moedermelk. Het risico om de infectie door te geven aan de foetus lijkt erg laag en er zijn geen aanwijzingen voor foetale misvormingen of effecten als gevolg van maternale infectie met COVID-19.

Ik heb positief getest op COVID-19. Kan ik mijn baby borstvoeding geven?

Momenteel is er geen bewijs voor het virus in de moedermelk. Aangezien het virus wordt verspreid via ademhalingsdruppels, moeten moeders hun handen wassen en overwegen een gezichtsmasker te dragen om de blootstelling van zuigelingen aan het virus te minimaliseren.

Kan ik reizen voor mijn babymaan?

We raden aan om op dit moment alle reizen te vermijden, gezien de bezorgdheid dat het virus wijdverbreid kan zijn en de onzekerheid over reisbeperkingen (zie CDC-reisadviezen).

Moet ik mijn babyshower verzetten vanwege het nieuwe coronavirus?

Hoewel een babyshower een vreugdevolle en belangrijke gelegenheid is, bevelen volksgezondheidsinstanties zoals de CDC sociale afstand aan om de verspreiding van het virus te beperken. Vooral bij grote bijeenkomsten is het risico op mogelijke blootstelling en infectie vrij groot. We raden aan om sociale bijeenkomsten op dit moment te beperken.

Wat moet ik doen als ik koorts of hoest heb, ben gereisd uit een land waar het virus wijdverspreid is, of als ik in contact ben geweest met een persoon waarvan is bevestigd dat hij COVID-19 heeft?

Elk ziekenhuis heeft specifieke regels voor de beste manier om met deze situaties om te gaan. De eerste stap is om het kantoor van uw arts te bellen om hen op de hoogte te stellen van uw symptomen, te reizen of contact op te nemen met iemand met een bevestigd geval van COVID-19. Doen niet ga gewoon naar het kantoor van uw arts. Het is erg belangrijk om de verspreiding van het virus te beperken. Vooral als u symptomen heeft, kunt u het beste eerst uw arts bellen om te bepalen of u moet testen en / of moet komen voor evaluatie.

Ik ben bang dat artsen, zelfs verloskundigen, in een noodsituatie worden omgeleid en mogelijk niet beschikbaar zijn als ik aan het bevallen ben. Is dat zo?

Op dit moment is er geen plan voor andere artsen om hun reguliere taken te schrappen om andere delen van het ziekenhuis te bemannen. Verloskunde is een essentieel onderdeel van de gezondheid en het is onwaarschijnlijk dat een ob / gyn niet aanwezig zal zijn bij de geboorte van uw baby. Vraag hiernaar bij uw zorgteam.

Voor meer informatie over het nieuwe coronavirus en COVID-19 gaat u naar het Coronavirus Resource Center van Harvard Health Publishing.